Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Đại Số/Algebra (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Chứng minh bất khả quy (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=51801)

kienpro201098 17-04-2018 10:22 PM

Chứng minh bất khả quy
 
Cho f(x)=ax+b thuộc A[X], (a khác 0) với A là miền nguyên. Tìm điều kiện cần và đủ để f(x) bất khả quy trong A[X]


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:27 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.54 k/2.72 k (6.58%)]