Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Các Bài Toán Đã Được Giải (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Tìm số giao điểm của hai đường chéo (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=7014)

getbackers92 29-11-2008 12:45 PM

Tìm số giao điểm của hai đường chéo
 
mình cần mấy bạn giúp giải bài này: cho 1 đa giác có n cạnh hãy tìm số giao điểm 2 đường chéo của nó. mình đã làm thử tìm số đường chéo tạo thành trước rồi cứ 2 đc là có 1 giao điểm nhưng còn trường hợp 2 đc cắt nhau ở đỉnh đa giác thì sao trừ đi ntn và lí luận ra sao???

n.t.tuan 14-01-2009 09:31 AM

Có cho phép 3 đường chéo nào đó đồng quy không? Nếu không cho thì cứ 4 đỉnh cho một giao điểm trong.

leanhtinh07 14-01-2009 09:50 AM

mỗi giao điểm (không trùng đỉnh) của hai đường chéo tương ứng với một bộ 4 đỉnh (không kể thứ tự).Từ đó suy ra.
(Hình như đề phải là: đa giác lồi, và số giao điểm phải là tối đa)

nguyendangson 26-11-2011 12:40 PM

Đầu tiên tìm số đường chéo: c= C(n,2)-n. Cứ 2 đường chéo tạo ra 1 giao điểm nên có C(c,2). Đúng không?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:01 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 4.36 k/4.68 k (6.97%)]