Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Thuật Ngữ Toán Học (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=142)
-   -   Thuật ngữ hệ thức lượng (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=36453)

tranquanglinh 07-10-2012 05:54 PM

Thuật ngữ hệ thức lượng
 
Các anh chị cho em hỏi thuật ngữ hệ thức lượng tiếng anh là gì, hoặc cách bấm hệ phương trình bằng máy tính Texas Instruments TI-30XIIS càng tốt. Xin cảm ơn!

sang89 08-10-2012 12:25 AM

Hệ thức lượng = trigonometric identities.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:22 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.00 k/3.23 k (7.04%)]