Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Nơi Yêu Cầu Tài Liệu (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Xin tài liệu pp trải đa diện lên mặt phẳng (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=49384)

phatsp 14-02-2015 07:48 PM

Xin tài liệu pp trải đa diện lên mặt phẳng
 
Ai có tài liệu nào về pp này không ,tìm khắp trên mạng chỉ thấy có tài liệu này nhưng không có hướng dẫn cách làm ,nên còn hơi khó hiểu. Nếu ai có thì cảm ơn nhiều.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:00 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.69 k/2.87 k (6.23%)]