Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Xác Suất - Thống Kê (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Trẻ sinh đôi (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=47187)

qstuan 18-04-2014 10:33 PM

Trẻ sinh đôi
 
Hình như cuốn sách xác suất nào cũng có giải mà mình đọc thấy mơ hồ lắm, ai biết chỉ mình cách giải với.

Trẻ sinh đôi cùng giới gấp đôi trẻ sinh đôi khác giới. xác suất sinh đôi khác giới trong các trường hợp là như nhau. Tìm xác suất để đứa thứ 2 là con trai biết đứa thứ nhất là con trai. Biết khả năng sinh con trai trong mỗi lần sinh là 0,49.

lythuyen 06-06-2014 08:12 PM

Bạn có thể gõ lời giải lên rồi mình sẽ chỉ vì mình nghĩ bạn viết đề bài còn chưa đúng

trum117 03-02-2015 10:42 AM

Nhớ lúc trước cày xác suất thống kê ghê lắm, 1 học kì chỉ cày mỗi môn này, giờ nhìn lại thấy khó khó thế nào. chứ lúc trước mấy đề kiểu này đơn giản lắm.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:12 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.82 k/4.10 k (6.79%)]