Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Đại Số/Algebra (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Index (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=51941)

sieunhanbachtang 14-10-2018 12:15 AM

Index
 
CHo nhóm $G$ và nhóm con $S$ của $G$ thỏa $[G:S]=2$.CMR:$\forall a\in G,a^2 \in S$


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:30 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.42 k/2.60 k (6.87%)]