Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Các Bài Toán Đã Được Giải (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=110)
-   -   Số học (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=12508)

Lan Phuog 21-07-2010 10:09 PM

Số học
 
B1:Chứng minh rằng phương trình sau có vô số nghiệm nguyên
$a^3+b^3+c^3+d^3=1999 $

B2:Tìm số nguyên dương x sao cho $2^x-1 $ chia hết cho 3 và tồn tại số nguyên dương y nào đó sao cho $4y^2+1 $ là bội của $\frac{2^x-1}{3} $

alltheright 21-07-2010 10:27 PM

Bài 2 xem ở đây [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

alltheright 21-07-2010 11:45 PM

Bài 1 ở đây [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:39 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.63 k/3.91 k (7.08%)]