Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Các Bài Toán Đã Được Giải (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Một bài chúc mừng các anh thi thành công (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=2546)

conan236 29-01-2008 08:13 PM

Một bài chúc mừng các anh thi thành công
 
Trong một tam giác đều cạnh $a $ , người ta gieo vào đó một cách tuỳ ý $5 $ điểm . CMR luôn tồn tại ít nhất một cặp điểm mà khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn ${\frac{a}{2}} $

ghjk 31-01-2008 12:08 PM

Chia tam giác đó ra thành 4 phần= bằng cách kẻ 3 đường trung bình! Theo Đirichle thì có ít nhất 2 điểm nằm cùng 1 trong 4 tam giác nhỏ cạnh a/2.Dễ thấy khoảng cách 2 điểm này=<a/2

lion 26-11-2010 03:29 PM

Trích:

Nguyên văn bởi conan236 (Post 10118)
Trong một tam giác đều cạnh $a $ , người ta gieo vào đó một cách tuỳ ý $5 $ điểm . CMR luôn tồn tại ít nhất một cặp điểm mà khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn ${\frac{a}{2}} $

Chính xác thì chỉ là không lớn hơn thôi.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:44 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 4.19 k/4.53 k (7.44%)]