Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Các Bài Toán Đã Được Giải (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=111)
-   -   Bài toán chuyền bóng (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=51413)

CanNotRegister 25-10-2017 12:13 AM

Bài toán chuyền bóng
 
Một lớp học gồm n học sinh xếp thành một vòng tròn chơi trò chơi chuyền bóng ngược chiều kim đồng hồ theo quy tắc sau:
- Học sinh thứ 1 nhận bóng
- Học sinh thứ 1 bỏ qua học sinh thứ 2 để chuyền bóng cho học sinh thứ 3
- Học sinh thứ 3 bỏ qua học sinh thứ 4 và thứ 5 để chuyền bóng cho học sinh thứ 6
Cứ tiếp tục quá trình chuyền bóng như vậy, hãy chứng minh rằng nếu n không có ước lẻ thì tồn tại ít nhất 1 học sinh không bao giờ nhận được bóng

NaLDo 25-10-2017 12:20 AM

Trích:

Nguyên văn bởi CanNotRegister (Post 212546)
Một lớp học gồm n học sinh xếp thành một vòng tròn chơi trò chơi chuyền bóng ngược chiều kim đồng hồ theo quy tắc sau:
- Học sinh thứ 1 nhận bóng
- Học sinh thứ 1 bỏ qua học sinh thứ 2 để chuyền bóng cho học sinh thứ 3
- Học sinh thứ 3 bỏ qua học sinh thứ 4 và thứ 5 để chuyền bóng cho học sinh thứ 6
Cứ tiếp tục quá trình chuyền bóng như vậy, hãy chứng minh rằng nếu n không có ước lẻ thì tồn tại ít nhất 1 học sinh không bao giờ nhận được bóng

Quy luật chuyền bóng bạn nêu chưa được rõ ràng lắm, ví dụ bạn thứ 4 mình ko rõ bạn ấy bỏ qua ai và chuyền cho ai? :buc:


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:00 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 4.42 k/4.73 k (6.55%)]