Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Chuyên Đề (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=62)
-   -   Đa thức quân xe (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=38067)

tranghieu95 22-11-2012 09:00 PM

Đa thức quân xe
 
Mọi người có tài liệu về đa thức quân xe cho tranghieu95 xin ạ.

MathForLife 22-11-2012 09:28 PM

1 Attachment(s)
Hi Hi một chuyên đề lúc trước mình đã rất thích :P... tặng bạn nè


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:59 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.92 k/3.15 k (7.47%)]