Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Các Bài Toán Đã Được Giải (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Chứng minh song song (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=19735)

G-Dragon 17-05-2011 11:22 AM

Chứng minh song song
 
1 Attachment(s)
2 Đường tròn $(O) $ và $(O') $ cắt nhau tại $A,B $ . $OO' $ cắt 2 đường tròn tại $U,Q,R,V $ sao cho các điểm $U,O,Q,R,O',V $ nằm trên đường thẳng theo thứ tự đó.
$BQ \cap AU=S,BR \cap AV=T $. Chứng minh $ST \parallel UV $

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài này của THCS :))

conami 17-05-2011 11:41 AM

Trích:

Nguyên văn bởi G-Dragon (Post 95786)
2 bai: Đường tròn $(O) $ và $(O') $ cắt nhau tại $A,B $ . $OO' $ cắt 2 đường tròn tại $U,Q,R,V $ sao cho các điểm $U,O,Q,R,O',V $ nằm trên đường thẳng theo thứ tự đó.
$BQ \cap AU=S,BR \cap AV=T $. Chứng minh $ST \parallel UV $

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài này của THCS :))

tứ giác ASBT nội tiếp vì
$\widehat{SAT}+\widehat{SBT} = \widehat{SAB}+\widehat{BAT}+\widehat{SBT} = \widehat{BQR}+\widehat{BRQ}+\widehat{SBT} =180^o $
$\Rightarrow \widehat{URB}=\widehat{UAB}=\widehat{STB} $
$\Rightarow ST \parallel UV $


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:32 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 4.30 k/4.60 k (6.44%)]