Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Lý Thuyết Số/Number Theory (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=131)
-   -   Bell numbers (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=5881)

99 24-09-2008 12:31 PM

Bell numbers
 
Bạn của 99 hỏi bài này, nhưng mà 99 cảm thấy quá khó. Bác nào giải được thì giúp em phát nhé :rokeyrulez:

Show that the number of partitions of [n] such that no block contains two consecutive integers is the Bell number B(n-1)

$[n] $ = tập $\{1,2,\ldots,n\} $
block = tập con khác rỗng của [n]

phuongtam 30-04-2009 01:20 PM

Số Bell thứ n chính là số cách phân hoạch tập [n] thành các ô khác rỗng, thế nên bạn chỉ cần chỉ ra một song ánh giữa tập các phép phân hoạch của [n] có tính chất như đầu bài và tập các phân hoạch của [n-1] là xong.( Các ô là khác rỗng)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:11 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.35 k/3.58 k (6.36%)]