Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Các Bài Toán Đã Được Giải (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=111)
-   -   số phần tử (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=410)

asimothat 21-11-2007 06:11 PM

số phần tử
 
cho X={1,2,...,2008}.Xét M là tập hợp thỏa mãn
$1)M \subset X $
2) nếu $A\subset M $thì$ X-A \subset M $ 3) nếu $A,B \subset M $ thì $A \cup B \subset M $

Talent 21-11-2007 06:20 PM

Hiển nhiên M=X
Chỉ cần xét M là tập con của M . Khi ấy X-M lại là tập con của M nên M=X.

doccocaubai 17-12-2007 11:53 PM

điều kiện thứ 3 thừa


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:02 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.40 k/3.68 k (7.69%)]