Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Việt Nam và IMO (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=144)
-   -   Chứng minh phương trình hai ẩn có nghiệm(đề toán casio) (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=46300)

thằng quỷ nhỏ 01-01-2014 08:35 AM

Chứng minh phương trình hai ẩn có nghiệm(đề toán casio)
 
Chứng minh rằng phương trình
x^2+y^2-axy+1=0 có nghiệm khi và chỉ khi a=3!!+_+


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:30 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.62 k/2.80 k (6.41%)]