Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Logic, Tập Hợp, Toán Rời Rạc (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=132)
-   -   Họ các tập đếm được (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=51675)

Thụy An 22-02-2018 11:01 PM

Họ các tập đếm được
 
Giả sử $\mathfrak{s}$ là một họ chứa vô hạn các tập con của $\mathbb N$ thỏa mãn hễ $S,\,S'\in \mathfrak{s}$ thì $\left| S\cap S' \right|\le 2018$. Chứng minh rằng $\mathfrak{s}$ đếm được.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:39 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.64 k/2.82 k (6.33%)]