Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Đại Số/Algebra (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Nửa nhóm (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=51712)

LAhpnss 02-03-2018 09:19 AM

Nửa nhóm
 
Mọi người giúp em bài này với ạ. Cho nửa nhóm hữu hạn(X,*). Giả sử trong X cống 1 phần tử chính quy x. Chứng minh rằng, khi đó X là 1 vị nhóm và phần tử x có phần tử đối xứng.

ancv93 02-03-2018 12:52 PM

Trích:

Nguyên văn bởi LAhpnss (Post 213400)
Mọi người giúp em bài này với ạ. Cho nửa nhóm hữu hạn(X,*). Giả sử trong X cống 1 phần tử chính quy x. Chứng minh rằng, khi đó X là 1 vị nhóm và phần tử x có phần tử đối xứng.

Phần tử chính quy và phần tử đối xứng là gì hả bạn?

LAhpnss 02-03-2018 08:01 PM

Phần tử chính qui: cho * là 1 phép toán trên tập X. Phần tử a thuộc x gọi là chính qui hay giản ước được bên trái (phải) nếu với mọi x,y thuộc X từ ax=ay kéo theo x=y. Phần tử đối xứng: x’ được gọi là phần tử đối xứng của x trong 1 phỏng nhóm có đơn vị e: xx’ =e giả sử phép toáng trong phỏng nhóm là ‘.’


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:38 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 4.39 k/4.72 k (7.13%)]