Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Hình Học/Geometry (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=130)
-   -   Hình học Euclide. (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=22194)

nhutmctcttt 04-08-2011 08:23 AM

Hình học Euclide.
 
Giải dùm em bài này, em thấy nó trong đề thi tốt nghiệp 2011 khoa toán DHSP.
1.Trong E3, cho siêu mặt bậc 2 (S) có phương trình:
$y^{2}+3xy+2yz-zx+3x+2y=0 $
Tìm tham số đường sinh thẳng của (S) đi qua gốc O.
2.Trong E3, cho siêu mặt bậc 2 (S) có phương trình:
$z=xy $
a.Gọi tên (S) có giải thích
b.Tìm đường trên mặt (S) trực giao với đường sinh thẳng của (S).


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:22 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2020, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.84 k/3.02 k (5.91%)]