Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Tôpô/Topology (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=129)
-   -   Điểm cực trị của tập lồi (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=50373)

levy_ 13-04-2016 05:19 PM

Điểm cực trị của tập lồi
 
Cho $p$ là điểm cực trị trong tập lồi $K$, $p=t_1x_1 + …+ t_nx_n$ với $\sum t_i=1$; $t_i>0$ và $x_i\in K$
Chứng minh rằng $x_i=p$.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:38 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.57 k/2.75 k (6.49%)]