Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Tổ Hợp (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Tìm dãy các tập $H_n$ thỏa $H_n\cap H_m=H_{(m,n)}$. (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=50255)

tikita 19-02-2016 05:52 PM

Tìm dãy các tập $H_n$ thỏa $H_n\cap H_m=H_{(m,n)}$.
 
Tìm một ví dụ cho một dãy các tập $(H_n)$ là tập con của tập các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  1. $|H_n|=n,\forall n\in\mathbb{N}^*$,
  2. $H_n\cap H_m=H_{(m,n)},\forall m,n\in\mathbb{N}^*$, ở đây $(m,n)$ là ước chung lớn nhất của $m,n$.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:20 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.83 k/3.01 k (5.95%)]