Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Tổ Hợp (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Tìm số xâu nhị phân độ dài n không chứa 3 số 0 liên tiếp. (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=50932)

Thuật ngữ 01-02-2017 11:33 PM

Tìm số xâu nhị phân độ dài n không chứa 3 số 0 liên tiếp.
 
Tìm số xâu nhị phân độ dài n không chứa 3 số 0 liên tiếp.

Viet HN 02-02-2017 07:03 AM

Trích:

Nguyên văn bởi Thuật ngữ (Post 211627)
Tìm số xâu nhị phân độ dài n không chứa 3 số 0 liên tiếp.

Lập công thức truy hồi là xong

Thuật ngữ 04-02-2017 11:18 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Viet HN (Post 211629)
Lập công thức truy hồi là xong

Nhưng giải được công thức truy hồi đó là cả một vấn đề
=>Nhờ bạn giải hộ.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:27 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 4.23 k/4.63 k (8.58%)]