Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Các Bài Toán Đã Được Giải (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Chứng minh các trung điểm thẳng hàng (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=14603)

novae 17-11-2010 06:46 PM

Chứng minh các trung điểm thẳng hàng
 
Cho tam giác $ABC $, điểm $M $ trên đường cao đỉnh $A $ của tam giác. $BM $ cắt đường tròn đường kính $BC $ và đường tròn $AMC $ tại $L,Y $; $CM $ cắt đường tròn đường kính $BC $ và đường tròn $AMB $ tại $K,X $. Chứng minh rằng trung điểm của các đoạn thẳng $BC,KL,XY $ thẳng hàng.

n.v.thanh 17-11-2010 06:47 PM

ERIQ thì phải:-"
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:15 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.31 k/3.54 k (6.43%)]