Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Logic, Tập Hợp, Toán Rời Rạc (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=132)
-   -   Các quả cân đầy đủ (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=50360)

MinhHai2k 10-04-2016 09:08 PM

Các quả cân đầy đủ
 
Cho $a_1,a_2,...,a_n \in \mathbb{N^*}$ là trọng lượng của $n$ quả cân. Ta gọi các trọng lượng này là "đầy đủ" nếu mỗi số nguyên dương $x <\sum_{i=1}^{n} a_i$ thì $x$ là tổng của một số $a_i$ nào đó.
Chứng minh rằng : Nếu ta loại bỏ quả cân nặng nhất thì các quả cân còn lại đầy đủ.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:09 AM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.79 k/2.97 k (6.06%)]