Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Tổ Hợp (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=42)
-   -   CM tồn tại tam giác có tọa độ trọng nguyên (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=52001)

levanquy 08-04-2019 02:02 PM

CM tồn tại tam giác có tọa độ trọng nguyên
 
Nhờ các bạn giúp bài này.
Cho 9 điểm trên mặt phẳng có toạ độ nguyên. Chứng minh rằng tồn tại ba điểm có trọng tâm nguyên.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:33 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 2.63 k/2.81 k (6.46%)]