Diễn Đàn MathScope

Diễn Đàn MathScope (http://forum.mathscope.org/index.php)
-   Sách Và Các Bài Giảng Toán Olympic (http://forum.mathscope.org/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Crux V35N7 (http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=10376)

manatplay 25-12-2009 05:34 PM

Crux V35N7
 
1 Attachment(s)
This is the last version of Crux November 2009.

thangk50 03-06-2010 08:40 AM

tạp chí này là số bao nhiêu vậy. Tạp chí nước ngoài có nhiều thông tin thật và rất đa dạng nhiều vấn đề mới và có nhiều tác giả nổi tiếng tham gia. Các tạp chí trong nước của mình cũng nên tham khảo nội dung và hình thức của nó.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:39 PM.

Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

[page compression: 3.09 k/3.33 k (7.08%)]